Phone contact

01

+420 596 398 213

02

+420 553 684 668

Room

01

A-A335

02

R-305

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Email: stavarek@opf.slu.cz

Daniel Stavárek (1978) absolvoval navazující magisterský obor Bankovnictví (2001), doktorský obor Finance (2004) a habilitoval se v oboru Finance, bankovnictví a investování (2007). V roce 2013 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru Ekonomika a management. Vyučuje předměty zaměřené na finance, mezinárodní finance a finanční řízení na všech stupních studia.

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné působí od roku 2001, přičemž od roku 2008 vede katedru financí a účetnictví. V letech 2015-2023 působil jako děkan fakulty. Nyní zastává roli garanta doktorského studijního programu Ekonomika a management / Economics and Management. V březnu 2023 byl jmenován prorektorem Slezské univerzity v Opavě pro oblast vědy a zahraničních styků.

Výzkumnou činnost směřuje převážně do oblasti mezinárodních financí, finančního managementu a bankovnictví.

Vybrané publikace


Daniel Stavárek (1978) graduated with a Master's degree in Banking (2001), a Ph.D. in Finance (2004) and a Habilitation in Finance, Banking and Investment (2007). In 2013, he was appointed Professor of Economics and Management by the President of Czechia. He teaches courses focused on finance, international finance and financial management at all levels of study.

He has been working at the School of Business Administration in Karviná since 2001, and since 2008 he has been the head of the Department of Finance and Accounting. From 2015 to 2023, he served as Dean of the Faculty. He is currently the guarantor of the doctoral study programme Ekonomika a management / Economics and Management. In March 2023 he was appointed Vice-Rector of Silesian University in Opava for Science and International Relations.

His research activities are mainly in the field of international finance, financial management and banking.

Selected publications


Department

01

Department of Finance and Accounting

Professor

School of Business Administration

Department of Finance and Accounting