Phone contact

01

+420 596 398 790

Room

01

A-A303

Ing. Lenka Přečková

Email: lenka@opf.slu.cz

Department

01

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

Referent pro vnější vztahy

School of Business Administration

Úsek proděkana pro rozvoj a vnější vztahy

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů