Časté dotazy - Mobility studentů

 • Na jak dlouho mohu vyjet?
  Studijní pobyt může trvat 3-12 měsíců.

 • Jak často mohu vyjet?
  Jednou v rámci každého typu studia (Bc., Mgr., PhD.), tzn. až třikrát. V bakalářském typu studia lze vyjet až po zápisu do druhého ročníku. Pobytu se mohou účastnit studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Kam mohu vyjet?
  V současné době lze vyjet v rámci programu ERASMUS+ na tyto partnerské instituce.

 • Jaké požadavky musím splňovat?
  • Dobrá jazyková vybavenost.
  • Odpovídající studijní výsledky.

 • Co získám výjezdem?
  • Poznáte cizí zemi – navážete spousty nových kontaktů (osobních i profesních).
  • Zkušenosti ze zahraničního pobytu – můžete uvést do životopisu zahraniční stáž.
  • Získáte kredity za zahraniční předměty (možnost náhrady za domácí předměty).

 • Jaké mám povinnosti?
  Před výjezdem si sestavit studijní plán – na webu instituce, kam chcete jet, si zjistíte a vyberete aktuálně vyučované předměty. Plán sestavujete po dohodě s koordinátorem, popř. s vyučujícím, pokud chcete nějaký domácí předmět nahradit zahraničním.

 • Co se stane, když v zahraničí nesplním nějaký zapsaný předmět (neudělám z něho zápočet/zkoušku)?
  Nic se neděje, pokud z ostatních předmětů dovezete alespoň 18 kreditů za jeden semestr. Pak je výjezd považován za úspěšný.

 • Co musím udělat, když chci vyjet?
  V řádném termínu podat přihlášku – tím se rozumí soubor těchto tří dokumentů:
  • Životopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
  • Motivační dopis (v angličtině nebo relevantním jazyce)
  • Výpis studijních výsledků za všechny ročníky (z portálu studijní agendy – IS SU)

  Přihlášky se podávají e-mailem ústavnímu koordinátorovi.