• David Slosarczyk
 • hlavní
 • 28.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

K významnému jubileu matematika Miroslava Engliše

Na konci letošního května si celá česká matematická komunita připomene 60. narozeniny prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., vědeckého pracovníka Matematického ústavu Akademie věd ČR a ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě (SU).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 22.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Jsou to zvláštní lidé, ti matematikové. Ale ať žijí!

Matematický ústav (MÚ) Slezské univerzity v Opavě si stále udržuje vysokou výkonnost nastolenou už za ředitelování prof. Jaroslava Smítala (1942-2022). Lze to opět konstatovat i po skončení dvoudenního výjezdního zasedání MÚ v hotelu Kamzík v Malé Morávce (16. - 18. května).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 21.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Planetka Černohorský je sice malá částečka, zato nikdy nebude neviditelnou

Příjemné dopolední úterní chvíle prožili účastníci odhalení modelu planetky Černohorský na Bezručově náměstí v Opavě, prakticky před pracovnou prvního rektora Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc., vysokoškolského učitele fyziky (1923-2024).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 15.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Planetární stezka Opavskem bude nově rozšířena

Známá novodobá turistická atrakce Opavska - planetární stezka Sluneční soustavy - se nyní dále rozšiřuje. Tentokrát prostřednictvím planetky Černohorský, která bude nově umístěna na Bezručově náměstí, proti vstupu do budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, kde je situován také Fyzikální ústav v Opavě.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 14.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 24.05.2024

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 13.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Velký slovenský přítel opavských kolegů z Matematického ústavu

Žák prof. Jaroslava Smítala (1942-2022), profesor na katedře matematiky Fakulty přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, člen vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Člověk, který opavskému univerzitnímu matematickému pracovišti hodně dal.
 • Lukáš Wicha
 • hlavní
 • 09.05.2024
 • Slezská univerzita v Opavě

Stanovisko SU ke zpochybněným pracím doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně

Mediální informace o zpochybněných vědeckých článcích doc. Pavla Tuleji a doc. Michala Tvrdoně jsou zavádějící a způsobilé poškodit osobní pověst obou docentů i dobrou pověst Slezské univerzity. Univerzita se obrátí na právníky a vlastní Etickou komisi.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 07.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Jiří Grygar potvrdil dávnou pravdu, že matematika je královnou věd

V cyklu přednášek „Moderní výzvy lidstva“, kterou pořádá opavské Mendelovo gymnázium ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity a na její půdě, se 6. května dostalo na dlouho očekávané vystoupení RNDr. Jiřího Grygara, CSc. Pořadatelé přednášky početné publikum ujistili o tom, že jmenovaného dlouho a vytrvale zvali a stejně tak vytrvale čekali na jeho pondělní opožděný příjezd.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 07.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Výsledky voleb do akademického senátu SU

Výsledky voleb do AS SU
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 04.05.2024
 • Matematický ústav v Opavě

Angličtinářka Veronika je ráda, že jsou studenti Matematického ústavu zvídaví

Z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty přichází na Matematický ústav (MÚ) pouze jednou týdně, a tak ji těší, že se posluchačům většinou zdá, jak to v její výuce rychle ubíhá. Aby bylo jasno, tedy nikoliv proto, aby už bylo hotovo. Vždyť si studenti MÚ uvědomují, že angličtinu potřebují a budou potřebovat k jakémukoliv dalšímu uplatnění.