1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

  • Aleš Ryšavý
  • 06.03.2019
Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2019. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 5. 6. 2019.