S mnoha příznivci se „Velký Martin“ setkal nyní v Brně

  • David Slosarczyk
  • 08.09.2023
K příležitosti 100. narozenin prof. Martina Černohorského, prvního rektora Slezské univerzity v Opavě, uspořádaly 7. září Jednota českých matematiků a fyziků a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity seminář na jubilantovu počest.
Po opavské slavnosti (4. září) se nyní věrní příznivci M. Černohorského setkali v Brně. Mezi nimi nechyběl ani předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a další významní a vzácní hosté, k nimž patřil také prorektor Slezské univerzity v Opavě pro řízení projektů Gabriel Török a ředitel Matematického ústavu v Opavě Miroslav Engliš.
Nejprve vystoupilo trio Komorní dechové harmonie v Brně, aby uvedlo prvního řečníka, předsedu Senátu Parlamentu ČR. Vyzdvihl oslavencovy zásluhy, připomněl jeho dráhu fyzika a zdůraznil, že Martina Černohorského vždy ctila pokora a smělost. Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš uvedl, že stoletý profesor odevzdal Masarykově univerzitě jeho celý mozek, celou duši a celé srdce. „Narodil se jen o čtyři roky později, než Masarykova univerzita vznikla“, řekl rektor M. Bareš. Prorektor Slezské univerzity v Opavě Gabriel Török doprovodil svůj proslov dárkem - fotografií z dílny současných studentů fyziky, na níž se prof. M. Černohorský střetl s černou dírou.
Proděkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Zdeněk Bochníček zavzpomínal na první zážitky vysokoškolského studia, kdy se prvně setkal před 42 lety s Martinem Černohorským. „Ty okamžiky se mi otiskly v paměti. Martin Černohorský byl opravdovým panem učitelem,“ potvrdil Z. Bochniček. Dalšími řečníky byli představitelé Jednoty českých matematiků a fyziků a ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Rikard von Unge.
Jiří Grygar představil „Bohatý čas od roku 1954 s inspirativním fyzikem a pedagogem Martinem Černohorským“, Jana Musilová prezentovala příspěvek „Můj učitel a kolega Martin Černohorský“. Posléze Tomáš Pavlíček přiblížil právě vydávanou knihu hovorů s Martinem Černohorským. Účastníci vyslechli též blahopřání, kterým posluchače ze zámoří obohatil Paul Burnett.
Když promluvil Martin Černohorský, aula Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ztichla tak, že by mohl každý slyšet jediný spadlý vlas. „Děkuji každému jedinému účastníku našeho semináře a stejně tak děkuji i všem,“ řekl Martin Černohorský ve čtvrtečním odpoledním vystoupení. „Za sto let a sedm dní jsem prožil mnoho dobrého, ale i mnoho těžkého. Přeji Vám všem dlouhý a šťastný život,“ popřál Martin Černohorský více než stovce jeho gratulantů, kteří se s ním pozdravili slavnostním přípitkem.(um)

P.S.: Slavnost na Slezské univerzitě v Opavě, při níž byla v pondělí 4. září pojmenována aula Aulou Martina Černohorského, se vydařila. Parafrází prof. Martina Černohorského děkuji každému jednotlivému kolegovi a stejně tak všem, kteří se na ní iniciativně podíleli. Nelze je tu teď jmenovat, a tak bych rád ocenil za všechny nejen rektorát, ale též Matematický ústav a Institut tvůrčí fotografie. Díky.(um)