Stoletý Martin Černohorský bude žít s naší univerzitou navěky

  • David Slosarczyk
  • 06.09.2023
Bylo to opravdu krásné setkání, když přišel za potlesku účastníků stoletý Martin Černohorský, první rektor Slezské univerzity v Opavě, před aulu v budově rektorátu Na Rybníčku. Mnozí nemohli zatlačit slzy radosti a štěstí.

Ani později, při vystoupeních rektora Tomáše Gongola, opavského primátora Tomáše Navrátila, jeho z předchůdců Jana Mrázka, jednoho ze zakladatelů univerzity Jindřicha Hrušky i při osobním blahopřejném poselství fyzika Jiřího Bičáka interpretovaném prorektorem Pavlem Tulejou.

A co potom, když před naplněnou aulou soustředěně promluvil protagonista slavnosti! „Přeji Slezské univerzitě mnoho štěstí a zdaru,“ uvedl prof. M. Černohorský a poděkoval všem předešlým řečníkům. „Slavné okamžiky historie naší univerzity,“ podotkl jeden z posluchačů v auditoriu. Ano, po více než 25 letech po ukončení jeho rektorské funkce se Martin Černohorský znovu vrátil do Opavy, aby tu 4. září odhalil nové označení auly pojmenované jeho jménem.

„Je to velká, skutečně historická událost a všichni se dnes zhostili svých rolí s noblesou,“ ujistil mě další z těch, kdo prožili okamžiky, jichž se v životě naskytne málokdy. Martinu Černohorskému patří úcta a dík. „Jeho“ Slezská univerzita spěje ke Kristovým letům a on se přehoupl se stejnou noblesou do druhého století života. Ať se mu stále daří, aby se mohl těšit ze svého dítka, mladé univerzity, kterou zakládal a postavil na nohy. S Aulou Martina Černohorského bude Slezská univerzita navěky spjata se člověkem, k němuž budeme vzhlížet s úžasným přirozeným lidským respektem.(um)