Planetární stezka v Opavě a v okolí bude ještě atraktivnější

  • David Slosarczyk
  • 26.06.2023
Musíme začít od Petra Pavlíčka, blízkého spolupracovníka Matematického ústavu v Opavě, středoškolského učitele matematiky a fyziky. „To je určitě dobře, protože právě on ví o každém šroubku této velké atrakce,“ konstatuje vedoucí Turistického informačního centra Bc. Richard Lichnovský z odboru Kanceláře primátora Magistrátu města Opavy.
Už samotná existence unikátní planetární stezky Opavou je v českých poměrech raritou. „Vím o čtyřech u nás podobných,“ říká Bc. Lichnovský. „Těmi městy jsou vedle Opavy Praha, Hradec Králové a Proseč na Vysočině,“ vypočítává.

Proto se opravdu těší, že se nyní planetární stezka nově rozšiřuje. Také původní jedenáctičlenný tým lidí, kteří přispěli k úspěšnému dílu, se rozrostl. Třeba o vedoucí Kanceláře primátora Mgr. Janu Foltysovou, Ing. arch. Petra Stanjuru, Mgr. Marka Drozdka nebo také o grafika Slezské univerzity v Opavě MgA. Alexe Ochonského.

„Byly instalovány některé měsíce planet, vytvářejí se informační tabule na panelech, které pomáhají vytvořit i studenti Střední školy technické na Kolofíkově nábřeží v Opavě. Stezku jsme dostali na mapový portál Mapy.cz, hledáme další cesty, jak ještě více tento produkt zatraktivnit,“ shrnuje Bc. Lichnovský.

Když v roce 2011 Statutární město Opava vydalo prezentační materiál „Model Sluneční soustavy“ s podtitulem Naučná stezka okolím Opavy aneb Tulákem mezi planetami byl to první krok o obecném povědomí projektu. Teď se ještě před prázdninami vytiskne nový informační leták. „Samozřejmě oceňujeme, co se k planetární stezce udělalo, ale myslím, že tuto myšlenku je potřeba znovu zintenzivnit. Ostatně čas ubíhá velmi rychle. Uvažte, deset let je už dobou, kdy si inovace a oživení něčeho tak nosného, jako je planetární stezka, vyžaduje,“ připomíná vedoucí opavského Turistického informačního centra.

Přijměte i Vy opakované pozvání na vesmírnou procházku a projížďku jejím blízkým okolím. Trasa vede po významných opavských památkách a zajímavých místech. Nejvzdálenějším objektem „opavské Sluneční soustavy“ je trpasličí planeta v Arboretu Nový Dvůr, už mimo katastrální území Opavy. Celková trasa od radnice je ale takřka nepatrná, vzdáleností vykazuje pouhých necelých deset kilometrů, ve vesmíru je to ovšem 149,6 milionů km.

„Planetární stezka procházející Opavským Slezskem je tu. Každý může cestou myslet třeba na astronoma Johanna Palisu (1848-1915), opavského rodáka, či budišovského osvícenského piaristu, přírodovědce, matematika, fyzika a astronoma Františka Ignáce Kassiána Halašku (1780-1847). Anebo na RNDr. Jiřího Grygara, CSc., známého popularizátora astronomie a astrofyziky, rodem ze Slezska (1936), případně jen jednoduše na vesmír,“ uzavírá Bc. Richard Lichnovský.(um)Pouť po opavské Sluneční soustavě (měřítko 1 : 626 576 000)


Opava, Horní nám. radnice, koule (průměr 2,2 m, průměr Slunce 1 392 000 km) – Slunce
Opava, Slezské divadlo – Merkur
Opava, Matiční dům – Venuše
Opava, Dvořákovy sady – Země
Opava, rektorát Slezské univerzity – Mars
Opava, Nám. Sv. Hedviky – planetky, Oppavia a Silesia
Opava, Městské sady, Hala – Jupiter
Opava, Jaktař, pod kostelem – Saturn
Opava, Milostovice, pevnost – Uran
Kulturní dům, Stěbořice – Neptun
Arboretum Nový Dvůr – Pluto

Slunce–Hláska Slunce–Hláska
Merkur–Slezské divadlo Merkur–Slezské divadlo
Venuše–Slezský dům Venuše–Slezský dům
Země–Dvořákovy sady Země–Dvořákovy sady
Mars–Matematický ústav v Opavě Mars–Matematický ústav v Opavě
Jupiter–Víceúčelová hala Jupiter–Víceúčelová hala
Saturn–kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři Saturn–kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři
Uran–Pěchotní srub OP–S 25 Uran–Pěchotní srub OP–S 25
Neptun–kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stěbořicích Neptun–kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stěbořicích
Pluto–Arboretum Nový dvůr Pluto–Arboretum Nový dvůr