Ukrajinský matematik Roman Popovych bude profesorem

  • David Slosarczyk
  • 19.04.2023
První zasedání Vědecké rady Slezské univerzity (SU) v Opavě v novém volebním období se konalo 18. dubna. Předsedal mu rektor doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
„Za vysoké účasti členů tohoto orgánu – z celkového počtu 29 bylo přítomno 26 členů, a to včetně obou profesorů Matematického ústavu (prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., a prof. RNDr. Artura Sergyeyeva, DSc.),“ informovala referentka oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu SU Ing. Petra Skoumalová. „Pokud jde o matematickou komunitu, zasedání byla přítomna také prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., z Masarykovy univerzity,“ uvedla Ing. Skoumalová.

Na programu zasedání bylo mj. vystoupení doc. Romana O. Popovyche s názvem „Point Symmetries of Differential Equations“ v rámci jeho řízení ke jmenování profesorem. Vystoupení před Vědeckou radou SU předcházela únorová profesorská přednáška na Vědecké radě Matematického ústavu (MÚ). Stejně jako Vědecká rada MÚ se i členové Vědecké rady SU jednomyslně vyslovili pro jmenování R. Popovyche profesorem pro obor Matematika – Matematická analýza a doporučili rektorovi SU postoupit návrh na jmenování profesorem na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Za skoro čtvrt století samostatné existence MÚ (založen 1999), jedné z pěti univerzitních součástí Slezské univerzity v Opavě, byli dosud jmenováni profesory Štefan Schwabik (MÚ Akademie věd ČR, 2000), Miroslav Engliš a Vladimír Müller (oba MÚ Akademie věd ČR, 2006), Ľubomír Snoha (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici), Miroslav Krbec (MÚ Akademie věd ČR), Zygfryd Kominek ze Slezské univerzity v Katovicích (všichni 2008), Petr Hájek (MÚ Akademie věd ČR, 2012), Janusz Andrzej Brzdęk (Pedagogická univerzity v Krakově, 2017) a Artur Sergyeyev (MÚ Slezské univerzity v Opavě, 2022). (um)