Rozvíjením mozku se Michaela Záškolná s úsměvem baví

  • David Slosarczyk
  • 13.03.2023
Když slunce nesvítí, často s optimismem pomůže Míša. Je na ni spoleh, a to nejen v laboratoři výpočetní techniky Matematického ústavu.

Práci s mladými lidmi opravdu umí a rozumí si s nimi. „Kdyby se snad stalo, že k porozumění nedošlo, musím vyzkoušet jinou cestu, musím hledat kontexty chápání toho druhého. To mě naučilo doučování, kterému se věnuji už od střední školy. Tou mou bylo Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Slezské Ostravě,“ představuje svou svítivou navštívenku Michaela Záškolná ze Šenova na Frýdecku, na Matematickém ústavu (MÚ) zkrátka Míša.

Setkat se s druhačkou na magisterském studiu Matematické analýzy na MÚ je velký zážitek. Nejenom proto, že mluví ústy i rukama. Vstřebat v nedlouhé době nové informace, jichž jsou od ní přehršle, není někdy jednoduché.

Začněme výukou na základní a střední škole Hello v Ostravě-Porubě. Má za sebou první pololetí, během něhož učila v osmé a deváté třídě a na prvním ročníku gymnázia. „Vůbec první uzavírání známek. Od podzimu to bylo samozřejmě zkoumání metod, způsobu hodnocení a hlavně motivování k nadšení k matematice. Ono nadšení k matematice pomáhá novému způsobu myšlení,“ konstatuje a dodává, že matematika je pro ni „odjakživa zajímavou vědou“. „Líbí se mi, že je univerzální a porozumět jí mohou všichni nezávisle na jazyku nebo kultuře. Baví mě hledat souvislosti ve vzdálených tématech a koukat  na svět se zvědavostí a bez předsudků,“ uvádí na své školní vizitce.

Jak se k matematice dopracovala? „Nejdříve bych prozradila, že mým středoškolským jazykem byla španělština a v ní učitel Juan de Segui z Valencie. Pro mě byl učitelem s velkým U,“ říká Míša. „Mluvím plynně, ale na přijímacích pohovorech na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy mě právě španělská literatura, konkrétně Federico García Lorca (1898-1936), zradila.“ Jazyk tedy procvičovala rovněž při poslechu „slam poetry“. „Byla to dobrá škola hraní si s jazykem,“ vysvětluje. A jen tak doplňuje souvislost s  F. G. Lorcou. Míša totiž dva roky bakalářského studia zvládla nejen na MÚ, ale též během stipendia právě v Granadě, tedy v historické středověké metropoli Granadského království, která se pyšní tím, že básník a dramatik odtud pocházel.

K MÚ ji přitáhla návštěva veletrhu Gaudeamus v roce 2017. „Inspirovalo mě propojení studia s praxí. Jako kdybych sama neříkala, že matematiku mohu uplatnit kdekoliv. A tak jsem tady v Opavě a mohu obecným studiem rozvíjet mozek,“ směje se Míša. „Mohu-li, tvrdím, že na MÚ je studium specifické. Z učitelů čiší ochota z individuálního přístupu, flexibilita. Proto tedy poznávám, chci se zlepšovat a zvyšovat své ambice,“ netají a v blízké budoucnosti chce pokračovat v doktorském studiu. „Na diplomce pracuji už půldruhého roku a myslím, že se tématu Senzitivita dynamických systémů nevzdám ani později. S vedoucí práce doc. RNDr. Michaelou Mlíchovou, Ph.D., jsme si řekly, že téma zraje časem,“ přiznává.