Vědecké krédo Jaroslava Smítala zůstává platným

  • David Slosarczyk
  • 02.03.2023
Bylo jaro 1995. Na Akademickém dnu Slezské univerzity 2. května tohoto roku rektor prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., uvedl do funkce prorektory. Mezi nimi také matematika prof. RNDr. Jaroslava Smítala, DrSc. Ten při své řeči vyjevil své vědecké krédo. Není na škodu si ho připomenout.

„Vysoce si vážím pocty, které se mi dostalo jmenováním do funkce statutárního zástupce rektora Slezské univerzity a prorektora Slezské univerzity pro vědu, výzkum a zahraniční styky. Stejně jako mí kolegové (prof. Ing. Vítězslav Balhar, CSc., prorektor pro pedagogickou práci, sociální záležitosti a legislativu, a doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., prorektor pro rozvoj a výstavbu – pozn. autora) si uvědomuji velkou zodpovědnost a náročnost úkolů, které před námi stojí.

Slezská univerzita je mladá, vznikla před necelými čtyřmi lety a jako jediná z univerzit založených v ČR po roce 1989 nemá za sebou tradice jiné vysokoškolské instituce, vznikla tak říkajíc na zelené louce. Přináší to mnohé nevýhody, ale i výhody. Jednou z nevýhod je to, že univerzita ještě nemá insignie, kromě žezla a řetězu rektora. Ale i tento problém bude brzy vyřešen.

Insignie jsou jedním, nikoliv nejdůležitějším z atributů univerzity. Mnohem důležitější je úroveň vědních oborů, pěstovaných na univerzitě, a její mezinárodní reputace. Jsem rád, že vedení univerzity právě tomu přikládá zásadní význam. Svědčí o tom několik vědních oborů pěstovaných na Slezské univerzitě na velmi dobré úrovni, a to na obou fakultách, Filozoficko-přírodovědecké v Opavě i Obchodně podnikatelské v Karviné, svědčí o tom rozrůstající se vědecká spolupráce s jinými institucemi doma i v zahraničí. Jedno z jejích pracovišť Ústav matematiky – má již nyní mezinárodní úroveň a je samozřejmé, že je respektováno i v České republice. Není náhodou, že toto pracoviště má jako jediné na Slezské univerzitě akreditaci i na doktorandské studium.

Jedno pracoviště je ale málo. Cílem musí být kvalitní univerzita, a to v relativně krátkém čase. Že je to možné, o tom svědčí mnohé příklady nově založených univerzit i v západní Evropě, stejně jako v Americe. Podle kritérií UNESCO i OECD instituce, která chce nést název univerzita, musí být pochopitelně univerzální vzdělávací institucí poskytující magisterské vzdělání na vysoké úrovni. Univerzita ale musí být i vrcholným, mezinárodně uznávaným vědeckým pracovištěm alespoň v několika vybraných oborech a musí být schopna samoreprodukce, což zahrnuje výchovu nových vědeckých pracovníků (doktorandů), habilitace docentů a jmenování profesorů, zase alespoň v několika vědních oborech.“

Není co příliš dodávat. Snad jen to, že tento projev prof. Smítal pronesl před téměř 28 lety! A po celé působení na Slezské univerzitě toto krédo naplňoval.(um)
Prof. Jaroslav Smítal převzal na Chicago State University matematickou cenu Andy´s Big Onion, tedy „ velkou cibulovou“ cenu pojmenovanou podle A. M. Brucknera, s nímž úzce spolupracoval. Prof. Jaroslav Smítal převzal na Chicago State University matematickou cenu Andy´s Big Onion, tedy „ velkou cibulovou“ cenu pojmenovanou podle A. M. Brucknera, s nímž úzce spolupracoval.