V Matematickém ústavu v Opavě zahájil řízení ke jmenování profesorem doc. Roman Popovych, D.Sc.

  • Aleš Ryšavý
  • 05.09.2022
Dne 5. září 2022 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika - Matematická analýza.

Kandidát: doc. Roman Popovych, D.Sc.
docent Matematického ústavu v Opavě.