Laureáti Ceny České matematické společnosti 2022

  • David Slosarczyk
  • 01.05.2022
V letošním roce byla Cena České matematické společnosti pro mladé matemati(č)ky udělena mimo jiné také zaměstnankyni našeho ústavu Janě Hantákové, a to za společnou práci s naším bývalým zaměstnancem Samuelem J. Rothem v oblasti teorie dynamických systémů.
Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže. Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl/a afiliaci instituce se sídlem v ČR. Do soutěže jsou přijaty pouze takové práce, u nichž žádný z autorů nepřesáhl v roce uzávěrky soutěže věk 35 let. 

Jana Hantáková (*1989) absolvovala v roce 2008 Wichterlovo gymnázium v Ostravě. Poté studovala matematickou analýzu na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě. Pod vedením prof. Jaroslava Smítala zakončila své magisterské studium diplomovou prací s názvem Distributionally scrambled invariant sets in a compact metric space v roce 2013, na kterou navázala v doktorském studiu pod stejným vedením a v roce 2017 obhájila doktorskou práci s názvem Distributional chaos in compact metric spaces. Za své vědecké úspěchy získala první cenu v Soutěži studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice SVOČ v roce 2013 a Cenu rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2017. Po návratu z rodičovské dovolené získala grant z programu Marie Curie-Skłodowska Actions (Horizon 2020) s názvem Limit sets in discrete dynamical systems, který řešila v letech 2020-2021 na univerzitě AGH University of Science and Technology v polském Krakově pod vedením prof. Piotra Oprochy. Nyní působí opět na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Samuel Joshua Roth (*1987) pochází z Michiganu, bakalářský titul získal na Grace College v Indianě v roce 2010, Ph.D. v oblasti dynamických systémů pak v roce 2015 na Purdue University v Indianopolis pod vedení Michala Misurewicze. Během svého doktorského studia strávil 5 měsíců na Polské akademii věd. Po získání doktorátů přijal výzkumnou pozici na Slezské univerzitě v Opavě, kde strávil následujících 6 let a zabýval se primárně ergodickou teorií a dynamickými systémy. V současné době je zaměstnán jako datový analytik ve společnosti Google.

(převzato z webu České matematické společnosti)