Přehledné informace o studijním oboru Obecná matematika (Bc.)

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Obecná matematika (1101R023)
Studijní program: Matematika (B1101)

Typ studia: bakalářský 
Standardní doba studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Bakalář (Bc.)

Profil studijního programu: Akademický
Návaznost na další studijní programy: Matematika N1101

Garant oboru: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.


Podrobnější informace:

Profil absolventa:
Absolventi jsou předurčeni k navazujícímu magisterskému studiu zejména v matematických, ale také některých informatických nebo fyzikálních oborech. Studijní plán lze vhodným výběrem volitelných předmětů modifikovat tak, aby bylo možno v navazujícím studiu získat aprobaci pro výuku matematiky na středních školách v kombinaci s dalším předmětem. Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi.

Studijní plán oboru:
Studijní plány oboru naleznete zde.
Součástí studijního programu oboru Obecná matematika (Bc.) jsou tyto bloky:

  • M12 diplomový blok pro bakalářskou matematiku
  • M16 základní kurz matematiky III
  • M17 obecná matematika
  • C01 cizí jazyk

a dle volby studenta jeden z bloků:

  • F01 základní kurz fyziky
  • IN1 základní kurz informatiky

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)