Podmínky osobní přítomnosti studentů

  • Aleš Ryšavý
  • 26.04.2021
Podle "Rozhodnutí rektora č. 11/2021 Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání" jsou studentům bez příznaků onemocnění covid-19 povoleny:
  • individuální konzultace a
  • zkoušky za přítomnosti maximálně 10 osob.

  • V případě přítomnosti více než 2 osob na zkoušce musí příslušní studenti
  • buď před zkouškou v prostorách univerzity absolvovat antigenní test (bude-li výsledek pozitivní, bezodkladně opustit budovu, o výsledku informovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test),
  • nebo doložit, že tento test absolvovat nemusí (na stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus do IS SU vložit informaci, že buď prodělali covid-19 nebo jsou očkováni nebo již mají platné negativní testy).

  • O případném potřebném testování před zkouškou studenty informuje příslušný vyučující nebo pověřená osoba.