Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

  • Aleš Ryšavý
  • 16.10.2023
Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 31. 10. 2023 na sekretariát MÚ.