• Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2019
 • Matematický ústav v Opavě

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2019

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 06.03.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2019

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2019. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 5. 6. 2019.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 23.01.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2019

Registrace předmětů do LS AR 2018/19 proběhne 18.-22. 2. 2019

Rozhodnutí ředitele č. 1/2019 - Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijních programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 23.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 09.11.2018

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vyplnit prostřednictvím IS STAG "podklady pro zadání DP/BP" a odevzdat je do 9. 11. 2018 na sekretariát MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 18.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 06.11.2018

Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2018/2019.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 09.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 23.10.2018

Imatrikulace studentů 1. ročníků MÚ SU se koná 22. října 2018

 • Roman Petrla
 • ossz
 • 11.09.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 16.10.2018

Dne 15. 10. 2018 proběhne slavnostní promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu Matematika se bude konat 15. 10. 2018 v 10.00 hodin v Aule Slezské univerzity v Opavě (budova Na Rybníčku 1, 1. patro).


Registrace na promoce naleznete zde: https://absolventi.slu.cz


 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 04.07.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 21.09.2018

Kontrola studia za AR 2017/18, registrace předmětů do ZS AR 2018/19

Informace k registraci předmětů do zimního semestru a zápisu do akademického roku 2018/2019 pro studenty Matematického ústavu v Opavě.

 • Petr Korviny
 • ossz
 • 01.11.2017
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.03.2018

1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 – podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Matematika. INFORMACE O 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019.