• Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 12.07.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 09.08.2019

Od 22. 7. do 9. 8. 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

V období od 22. července do 9. srpna 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 10.07.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 11.07.2019

11. 7. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 11. července 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 20.06.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 27.06.2019

27. 6. 2019 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 27. června 2019 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 28.06.2019

Semináře

Programy jednotlivých seminářů
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 12.05.2019

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 06.03.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 01.04.2019

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2019. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 5. 6. 2019.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 23.01.2019
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2019

Registrace předmětů do LS AR 2018/19 proběhne 18.-22. 2. 2019

Rozhodnutí ředitele č. 1/2019 - Registrace předmětů do letního semestru akademického roku 2018/2019 pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijních programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 23.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 09.11.2018

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vyplnit prostřednictvím IS STAG "podklady pro zadání DP/BP" a odevzdat je do 9. 11. 2018 na sekretariát MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 18.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 06.11.2018

Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2018/2019.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 09.10.2018
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 23.10.2018

Imatrikulace studentů 1. ročníků MÚ SU se koná 22. října 2018