• Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 05.01.2024
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 12.02.2024

Zápis předmětů do LS ak. roku 2023/24 proběhne 29. 1. – 9. 2. 2024

Rozhodnutí ředitele č. 1/2024 - Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2023/2024 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 30.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2024. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 31. 5. 2024.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 16.10.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 31. 10. 2023 na sekretariát MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 15.09.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 19.09.2023

18. 9. 2023 bude referát pro studijní záležitostil MÚ uzavřen

Dne 18. září 2023 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • David Slosarczyk
 • ossz
 • 19.07.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 18.08.2023

Od 24. 7. do 28. 7. 2023 a od 7. 8. do 11. 8. 2023 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen

Ve dnech od 24. 7. do 28. 7. 2023 a od 7. 8. do 11. 8. 2023 bude referát pro studijní záležitosti MÚ uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 03.07.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 5/2023 - Kontrola studia za akademický rok 2022/2023, zápis předmětů do zimního semestru akademického roku 2023/2024 a zápis do akademického roku 2023/2024 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Matematika

 • David Slosarczyk
 • ossz
 • 10.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 16.05.2023

Rektorské volno při příležitosti slavnostní inaugurace 16. 5. 2023

Při příležitosti slavnostní inaugurace rektora Slezské univerzity v Opavě, děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyhlašuje rektor Slezské univerzity v Opavě v úterý 16. května 2023 Rektorské volno.
 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 09.05.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 10.08.2023

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • ossz
 • 01.04.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 31.08.2023

2. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 8. 2023. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 15. 8. 2023.
 • David Slosarczyk
 • ossz
 • 27.03.2023
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 11.04.2023

Semináře

Programy jednotlivých seminářů