Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

  • Ryšavý Aleš
  • 23.10.2018
Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vyplnit prostřednictvím IS STAG "podklady pro zadání DP/BP" a odevzdat je do 9. 11. 2018 na sekretariát MÚ.