• Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 26.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 13.11.2020

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 6. 11. 2020 na sekretariát MÚ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné zaslat zadání ve formátu .pdf e-mailem na adresu jirina.bohmova@math.slu.cz.
 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 23.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2020/2021.
 • Roman Petrla
 • ustav
 • 09.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě

Rozhodnutí ředitele č. 5/2020 – Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě
 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 06.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

MS Teams - návody k používání

Jednou z aplikací, kterou je možné využívat při online výuce je aplikace pro týmovou spolupráci MS Teams.
 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 05.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Imatrikulace studentů (zrušeno)

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studia plánována na 12.10.2020 neuskuteční.

Děkujeme za pochopení.

 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 03.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Mimořádné opatření

Mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je omezen provoz vysokých škol s účinností od 5. do 18. října 2020 spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, exporimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Vyučujcící jednotlivých předmětů prostřednictvím IS SU informují studenty o formě a způsobu výuky (návod na zaslání hromadného emailu).

 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 01.09.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Výběrové řízení na obsazení prac. místa ředitele Matematického ústavu v Opavě

Rektor Slezské univerzity v Opavě vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel Matematického ústavu v Opavě.
 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 03.08.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Termíny kontroly studia a zápisu do nadcházejícího ak. roku

Rozhodnutí ředitele č. 3/2020 – Kontrola studia za akademický rok 2019/2020, zápis předmětů do zimního semestru akademického roku 2020/2021 a zápis do akademického roku 2020/2021 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Matematika
 • Roman Petrla
 • ustav
 • 27.04.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 07.05.2020

Aktuální otevírací hodiny Knihovny MÚ a Laboratoří výpočetní techniky

Aktuální otevírací doba Knihovny a Laboratoří výpočetní techniky MÚ.
 • Aleš Ryšavý
 • ustav
 • 30.03.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)