Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

  • Aleš Ryšavý
  • 21.10.2019
Studenti kteří mají zadánu bakalářskou, diplomovou či disertační práci jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP/DISP" a odevzdat je do 8. 11. 2019 na sekretariát MÚ.