PILÁT Miroslav. Příklad participace uživatelů na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce. Sociální práce/sociálná práca, 2019, ročník 19, č. 5. 11 s. ISNN: 1213-6204. V přípravě - Online prakticko-publicistická část časopis.

FABIÁN, Petr (ed.).  Domácí násilí vůči expartnerovi. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2019, 74. ISBN 978-80-7510-379-6

DUBNOVÁ, M., FABIÁN, PETR Non-governmental, Non-profit Organisations in the Czech Republic and the Deinstitutionalisation of Services for people with Disabilities., Trzeci sektor: kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, 2018, roc. 42, č.2, s.74-87. ISSN 1733-2265.

BECK, Wolfgang a kol., Local and regional Self – Government in Czech Republic and Germany – a comparatice Study. Germany: Ostbevern, 2018. ISBN 978-3941636-26-2.

PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.

KOLIBOVÁ, Helena, CHMELAŘOVÁ, Magdalena, VÁCLAVÍKOVÁ, Anna, JUŘÍČKOVÁ, Věra. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu.Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.

KOLIBOVÁ, Helena a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2014. 89 p. ISBN 978-80-7510-053-5.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 106 p. ISBN 978-80-7248-823-0.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 108 p. ISBN 978-80-7248-884-1.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 123, [6] s. ISBN 978-80-7248-714-1.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 154, [12] s. ISBN 978-80-7248-790-5.

KOLIBOVÁ, Helena et al. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 172, [8] s. ISBN 978-80-7248-789-9.