Visegrad Fund Projects
Project number21830131
Project titleAnalysis of Roma University Students Narratives - Examples of Good Practice of Mentoring

Coordinating institution

Prešovská univerzita v Prešove
Partner institutions

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Project duration
2019 - 2020
Project number60900007
Project titleVisegrad: Social Thought, Structure and Transformation
Project duration

od roku 2010

Erasmus+ KA2 projects
Project numberKA203 nr 2019-1-PL01-KA203-065205
Project titleInterdyscyplinarność, wielokulturowość oraz praca z pacjentem w sytuacji niestandardowej w kontekście prowadzenia zajęć dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Centrach Symulacji Medycznej

Coordinating institution

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (Poland)
Partner institutions

Silesian University in Opava 

Medical University - Plovdiv (Bulgaria)

Project duration 34 months