Telefonní kontakty

Místnost

Ing. Richard Neugebauer, CSc.

Email: richard.neugebauer@math.slu.cz

Vzdělání: 

- Gymnázium s přírodovědným zaměřením v Žamaberku v letech 1976-1980 - maturita

- Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Obor Národohospodářské plánování v letech 1980-1984 - titul "inženýr"

- Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, aspirantura na téma "Financování malých a středních podniků" v letech 1988-1992, - titul "kandidát věd" 

- Česká bankovní asociace, odborný test zprostředkovatele úvěrů pro spotřebitele, 2020


Zahraniční pobyty:

- Ministerstvo hospodářství Spolkové republiky Německo, 1990

- Institut für Mittelstandsforschung Bonn 1991

- Institut für Betriebswirtschaft im Handwerk, Karlsruhe 1991

- Durham University Business School Durham 1993

- Baden-Württemberg International GmbH Sttuttgart 2002   


Profesní dráha:

- Státní plánovací komise Praha, referent 1984-1990

- Federální ministerstvo strategického plánování, Praha, poradce ministra 1990-1991

- Středisko pro podporu podnikání při Ministerstvu hospodářství České republiky, ředitel, 1991-1992

- Úřad práce, Opava, referent oddělení aktivní politiky zaměstnanosti, 1992-1993

- Regionální poradenské a informační středisko, s.r.o., Opava, jednatel, 1993-2008

- BOHEMIA Troppau, o. p. s., Opava, ředitel, 2000 - dosud

- reklamační služba dodavatelů non food do sítě LIDL pro Česko a Slovensko, 2005 - dosud. 


Pracoviště