Telefonní kontakty

Místnost

Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.

Email: katerina.blazkova@math.slu.cz

Pozice:

Externí pedagog

Další informace:

Vyučované předměty (dříve i nyní):
  • Analýza rizik
Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • Vysokoškolské
Profesní historie:
  • 2000–2003 Interní doktorand VŠB-TU Ostrava, Ochrana životního prostředí v průmyslu
  • 2001–2002 Osoba samostatně výdělečně činná, Poradenství v oblasti bezpečnosti a životního prostředí
  • 2003–dosud Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Aktuální pracovní pozice a zaměstnavatel:
  • Vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Moravskoslezského kraje

Pracoviště