Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.

Email: katerina.blazkova@math.slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty

Místnost