Ing. Petr Seďa, Ph.D.

Email: petr.seda@math.slu.cz

Pracoviště

Telefonní kontakty

Místnost