Telefonní kontakty

01

+420 553 684 679

Místnost

01

R-117

doc. RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.

Email: jana.hantakova@math.slu.cz

Position:

Assistant Professor

Curriculum vitae:

  • Undergraduate study at the Mathematical Institute, Silesian University in Opava (2008–2013)
  • Master thesis "Distributionally scrambled invariant sets in a compact metric space"
  • RNDr. thesis "Distributionally scrambled invariant sets in a compact metric space"
  • Ph.D. thesis: "Distributional chaos in compact metric spaces"
  • Research Interests: Discrete dynamical systems, topological and symbolic dynamics, chaos theory

Pracoviště

01

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů

docent

Matematický ústav v Opavě

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů