Telefonní kontakty

Místnost

Mgr. Eva Dobrušová

Email: eva.dobrusova@math.slu.cz

Pozice:

Externí pedagog

Další informace:

Vyučované předměty (dříve i nyní):
 • Techniky manažerské komunikace I
 • Techniky manažerské komunikace II
Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • Mgr. et Bc. (Sociální práce s poradenským zaměřením a Psychologie)
 • Supervizor Solution Focus (supervize zaměřená na řešení) - DALET, z.s. - certifikát výcviku dle paramentrů ANSE - Associtation of National Organisations for Supervision in Europe)
Profesní historie:

SOCIÁLNÍ PRÁCE A MANAGMENT V SOCIÁLNÍ PRÁCI:

 • 2006–2016 - Fond ohrožených dětí (pobočka Opava, Krnov) - sociální asistence v rodinách - terénní práce, vedoucí AMTcentra (řešení rozvodových situací, vedení týmu pracovníků), projektová a manažerská práce, vedoucí a koordinátorská činnost na pobočkách
 • 2012 - MPSV - Spolupráce na metodikách pro práci SPOD s rozvodovými případy - Manuál pro Orgány sociálně-právní ochrany dětí - Sociálně právní ochrana dětí v případech rozchodových a rozvodových konfliktů
 • 2017–2018 - Sdružení sociálních asistentů, z.s. - vedoucí pracoviště Opava - zaměřené na Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
 • 2018 - zástup za vedení pobočky, sociální pracovník v Centru komplexní poradenské činnosti Bruntál - EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • 2019–2020 - koordinátor projektu OPVVV Jeseník - Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku - psychologické poradenství v oblasti managementu EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • 2020 - kontaktní pracovník - pro projekt Společnou cestou - podpora inkluzivního vzdělávání na Jesenicku - koordinátor služby

OSVČ:

 • 2011–2016 - OSVČ - (konzultační a poradenská činnost, projektový management, mimoškolní výchova, lektorská činnost, supervizní činnost - IČ:88112250)
 • 2019–dosud - OSVČ konzultant, poradce, projektový manažer, zpracovatel odborných studií, pedagog, lektor poradce v oblasti informačních technologií (viz výše IČ:88112250)

SUPERVIZNÍ ČINNOST:

 • 2016–2017 - Charita Frenštát - supervizní činnost pro pracovníky služeb
 • 2017–dosud - Vzájemné soužití, o.p.s. - supervizní činnost pro týmy pracovníků služeb
 • 2018 - Trivis - Centrum vzdělávání, s.r.o. lektorská a supervizní činnost

DALŚÍ PEDAGOGICKÁ, LEKTORSKÁ a TERAPEUTICKÁ ČINNOST:

 • 2008–dosud - externí lektor předmětu Techniky manažerské komunikace - Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě
 • 2013–2014 - lektorka kurzů attachmentu (vztahové vazby) pro mezinárodní organizaci LUMOS ve spolupráci s organizací AMALTHEA o.p.s.
 • 2016–2017 - pedagog v NZDM Klub Modrá Kočka EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • 2018 - pedagog v NZDM Caravan EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
 • 2018–2020 - terapeutická činnost pro projekt "Klíče pro rodinu" - EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
Aktuální pracovní pozice a zaměstnavatel:
 • OSVČ - supervizor, kouč (externí dodavatel těchto služeb pro vybrané subjekty a organizace dle aktuální poptávky)
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s. - projektový manažer a další poradenská a konzultační činnost

Pracoviště