Telefonní kontakty

01

+420 553 684 678

Místnost

01

R-119

PaedDr. Libuše Hozová

Email: libuse.hozova@math.slu.cz

Publikační činnost

List of publications

  • Matematické testy pro 4. – 8. ročník (ve spolupráci se členy kabinetu matematiky).
  • Matematické pohádky pro žáky 4. tříd ZŠ.
  • Dejme hlavy dohromady (pro matematické třídy).
  • Slovní úlohy řešené rovnicemi 555 úloh (ve spolupráci se členy kabinetu matematiky).
  • Sestavení cyklu "Matematika vesele i vážně" – 48 přednášek pro vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ.
  • Matematické pohádky - 111 pohádek