Telefonní kontakty

Místnost

Mgr. Marek Drozdek

Email: marek.drozdek@math.slu.cz

Pozice:

Externí pedagog

Další informace:

Vyučované předměty (dříve i nyní):
  • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
  • Topografie a GPS
Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • vysokoškolské
Profesní historie:
  • 2006 – EKOTOXA s. r. o.
  • 2006–dosud – statutární město Opava
Aktuální pracovní pozice a zaměstnavatel:
  • statutární město Opava, odbor informatiky, správce geografického informačního systému města

Pracoviště