Telefonní kontakty

01

+420 553 684 688

Místnost

01

R-205

doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Email: hynek.baran@math.slu.cz

Publikační činnost

List of publications