Přehledné informace o studijním oboru Aplikovaná matematika (Bc.)

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Aplikovaná matematika (1103R004)
Studijní program: Matematika (B 1101)

Typ studia: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Bakalář (Bc.)

Profil studijního programu: Akademický
Návaznost na další studijní programy: Matematika N1101

Garant oboru: doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.


Podrobnější informace:

Profil absolventa: 
Absolvent bakalářského studijního oboru Aplikovaná matematika je připraven vytvářet matematické modely deterministické i stochastické, reálných jevů a praktických procesů. Má odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. 
Absolvent je vybaven takovými informacemi, znalostmi a dovednostmi, které mu umožní, ve spolupráci s ekonomem či jiným odborníkem, nalézt korektní matematickou formulaci konkrétních problémů a vyřešit je. 
Absolvent je schopen pokračovat v magisterském studiu libovolného matematického oboru.

Studijní plán oboru:
Studijní plány oboru naleznete zde.

Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika (Bc.) jsou tyto bloky:

  • M22 základní kurz matematiky
  • M12 diplomový blok pro bakalářskou matematiku
  • M15 Aplikace matematiky
  • C01 cizí jazyk

a dle volby studenta jeden z bloků:

  • F01 základní kurz fyziky
  • IN1 základní kurz informatiky

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)