Poetická duše Jany Kopfové s matematikou souzní

  • David Slosarczyk
  • 12.04.2023
Kdo osloví doc. RNDr. Janu Kopfovou, Ph.D., uslyší nejprve hedvábnou slovenštinu a pak tok nápadů, které obzvláštňují její vyučování nejen z kmenového pohledu, tedy pracoviště na oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic Matematickém ústavu, ale také na Mendelově gymnáziu v Opavě, jež jí svěřilo matematicky nejtalentovanější žáky.
Už delší čas doc. Kopfová kombinuje svou matematiku s výtvarným uměním. A hned ve čtvrtek 13. dubna ve 14.30 hodin uvidí její „Pětiúhelníky“ první návštěvníci komorní Galerie jednoho obrazu na katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Její výstava není žádnou premiérou, vždyť na témže místě vystavovala už v roce 2019 své Spirály. Ale těžiště její tvorby se odehrává v dějišti mezinárodní matematické konference Bridges - před sedmi lety v Jyväskyle ve Finsku, o rok později ve švédském Stockholmu a v roce 2019 v rakouském Linzi. Po několika letech, kdy byly Bridges online, byla vloni uspořádána konference v Helsinkách. „Je to zajímavé setkání matematiků, kteří mají rádi umění, a umělců, kteří se inspirují matematikou,“ říká doc. Kopfová a připomíná, že v rámci konference její účastníci absolvovali i Hudební noc či módní přehlídku.

Jak se dostala k pětiúhelníkům? „Téměř sto let matematikové hledali způsoby vydláždění roviny nepravidelnými pětiúhelníky! Zájem i široké veřejnosti o tento problém vzbudil americký popularizátor vědy a matematik Martin Gardner (1914-2010), který jej publikoval v Scientific American. Matematikové nalezli dohromady 15 způsobů, jak rovinu vyplnit pětiúhelníky stejného tvaru. Poslední způsob byl objeven v roce 2015 a pomocí superpočítače se o dva roky později dokázalo, že tato dláždění jsou definitivně kompletní,“ shrnuje doc. Kopfová.

Tento problém nemohl doc. Kopfovou nechat lhostejnou. A tak se vylíhly její geometrické pětiúhelníky. „Každé z dláždění má trochu jinou komplexitu, a tu jsem se snažila výtvarně vyjádřit pomocí barev a tvarů,“ objasňuje doc. Kopfová důvod její vytrvalé snahy a zájem o pětiúhelníky. „Hraji si s pětiúhelníky ve výtvarné tvorbě. Na vernisáži ale zazní v podání studentů Mendelova gymnázia v Opavě i hudební dílo inspirované pětiúhelníky, Důkaz věty o pěti barvách, které vzniklo na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. A student medicíny Pavel Štěpánek, absolvent Mendelova gymnázia v Opavě, zkomponoval a provedl pro konferenci v Linzi a mou výstavu Spirály vlastní autorskou skladbu. Tak tedy vidíte, že matematika se úzce prolíná mnoha světy,“ připomíná a uzavírá nezapomenutelným zážitkem z Rakouska. „Plakát mé výstavy byl vytištěn podle předlohy zobrazené na hedvábném šátku. Jedna z účastnic jej tak obdivovala, že jsem jí originál nakonec darovala. Byla neskutečně šťastná,“ vypovídá doc. Kopfová.

Její ostravská výstava teprve začíná, a tak je potřeba dodat informaci, že potrvá do konce května. Kdo si najde čas a výstavu navštíví, může o pětiúhelnících přemýšlet i jinak, než je obvyklé. „Určitě dojde k závěru, že pět úhlů představuje mnohem víc než jen pět prostých problémů,“ konstatuje doc. Kopfová.(um)