V Opavě se ukrajinský matematik Roman Popovych cítí komfortně

  • David Slosarczyk
  • 22.02.2023
Po habilitaci na podzim 2019 absolvoval - opět na Matematickém ústavu (MÚ) Slezské univerzity - profesorské řízení Roman Popovych.
Vyvrcholením profesorského řízení ukrajinského matematika byla přednáška před členy Vědecké rady MÚ 21. února. Po obsáhlém výkladu na téma Group classification of differential equations konstatovala Vědecká rada MÚ, že kandidát prokázal „dokonalý přehled v oboru Matematika – Matematická analýza“. Tajným hlasováním se jednohlasně usnesla na návrhu, aby byl doc. Roman Popovych, D. Sc., jmenován profesorem. Zároveň Vědecká rada MÚ v Opavě požádala ředitele MÚ prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., aby tento návrh postoupil rektorovi Slezské univerzity k dalšímu řízení.
Intenzivní pracovní kontakty R. Popovyche s kolegy z MÚ, především z oddělení geometrie a matematické fyziky (prof. Arturem Sergyeyevem, doc. Michalem Marvanem a dalšími), trvají od května 2015, kdy v Opavě absolvoval dvoutýdenní seminář. Jeho studijní pobyty na MÚ proběhly od října 2016 do března 2017 a od září 2018 do února 2019. V září 2019 se účastnil konference v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí a tam se též habilitoval.
Profesorské řízení R. Popovyche začalo v září 2022. Vědecká rada MÚ schválila hodnotící komisi, které předsedal prof. M. Engliš. Kladné posudky na odborné výsledky kandidáta zpracovali významní světoví znalci – prof. Peter J. Olver z University of Minnesota, USA, prof. Peter Hydon z University of Kent z Velké Británie a profesor Stephen Anco z Brock University, St. Catharines v Kanadě. Všichni jmenovaní ocenili vědecký přínos R. Popovyche.
Ještě před přednáškou se kandidát ohlédl za úspěšně realizovanými opavskými pobyty. „V Opavě se vždy cítím komfortně, podmínky jsou tu pro vědce téměř ideální“, potvrdil R. Popovych. „Je to pro koncentraci tamějších specialistů v oboru, což není jinde tak běžné“, uvedl a doplnil, že sídelní město Slezské univerzity a MÚ si velice oblíbil, zejména díky opavským parkům. „Překvapilo mě, že jednotlivé památné stromy mají orientační tabulky. To je skvělé“, prohlásil milovník přírody a nadšený houbař. „Jsem si jist, že se naše spolupráce s opavskými kolegy dál rozvine“, uvedl. „Absolvováním profesury se v mém vědeckém působení nic nemění“, řekl s úsměvem sympatický ukrajinský matematik, který pracuje též na Memorial University of Newfoundland and Labrador´s University v Kanadě.

(um)


doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška
doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška
doc. Popovych doc. Popovych
doc. Popovych doc. Popovych
doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška
doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška
doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška
doc. Popovych – profesorská přednáška doc. Popovych – profesorská přednáška