Matematický ústav má již třetího nositele „velkého doktorátu“

  • David Slosarczyk
  • 14.05.2021
V říjnu minulého roku Vědecká rada AV ČR v tajném hlasování rozhodla o udělení titulu „doktor fyzikálně-matematických věd“ doc. RNDr. Arturu Sergyeyevovi, Ph.D. Stal se tak historicky šestým vědcem a pedagogem působícím na Matematickém ústavu (dříve Ústavu matematiky), jemuž byl přiznán. Níže přinášíme jeho stručný medailonek a krátký rozhovor.
Doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Od roku 2000 působí na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, kde se v roce 2005 habilitoval v oboru geometrie a globální analýza. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 2000 a doktorskou (DSc.) v r. 2020. Je autorem více než 50 publikací v oblasti geometrické teorie diferenciálních rovnic a integrabilních systémů. Člen Vědecké rady Matematického ústavu od r. 2006 a Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě od r. 2021. Je nositelem Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě z roku 2002 a bronzové medaile Slezské univerzity v Opavě (2011).
Kde jste matematiku studoval?
O matematiku jsem měl zájem odjakživa a naplno jsem se ji začal věnovat v doktorském studiu na Matematickém ústavu Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě.

Jak dlouho už na Matematickém ústavu SU působíte a proč jste si vybral právě Opavu?
Působím na MÚ SU již 20 let. Moje tehdejší rozhodnutí významně ovlivnila mj. celková odborná úroveň ústavu, kvalita pracovního prostředí a také v neposlední řadě skutečnost, že doc. Marvan se zabývá problematikou, která mi byla, a dodnes je, velmi blízká.

Jakému tématu (či tématům) se ve svém výzkumu věnujete?
Můj současný výzkum je primárně zaměřen na tzv. integrabilní systémy, čili systémy nelineárních diferenciálních nebo diferenčních rovnic, pro které, zjednodušeně řešeno, lze najít dostatečně velkou zásobu exaktních řešení a v některých případech dokonce obecné řešení. 

V čem spočívá přínos disertace, za kterou jste získal tzv. velký doktorát?
Za největší přínos své DSc. disertace považuji nalezení rozsáhlé nové třídy integrabilních systémů se čtyřmi nezávisle proměnnými. Omlouvám se čtenářům za těžce odborné formulace v této a předchozí odpovědi; podrobnější vysvětlení podstaty zmíněných výsledků a pojmů by vyžádalo přinejmenším jednu delší přednášku a bylo by tedy výrazně nad rámec tohoto rozhovoru.

Jaký máte vztah ke Slezské univerzitě?
Jsem velmi rád, že tady působím, a moc si vážím zdejšího skvělého zázemí.
Přednáška Artura Sergyeyeva na konferenci "Geometry and Algebra of PDEs"  v Tromso, Norsko 2012. Přednáška Artura Sergyeyeva na konferenci "Geometry and Algebra of PDEs" v Tromso, Norsko 2012.