Informace k šíření nového koronaviru

 • Roman Petrla
 • 04.03.2020
Informace k šíření koronaviru COVID-19

Aktuální informace ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_1.html

Aktuální doporučení ministerstva zahraničí ohledně cestování do rizikových oblastí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Useful information in English (European Centre for Disease Prevention and Control):
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Obecná doporučení pro studenty a pracovníky Matematického ústavu:

 • dodržujte základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou
 • při kýchání/kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo rukávem, nikoli rukou
 • nedotýkejte se rukou nosu, tváří ani očí
 • vyhýbejte se místům s velkým počtem lidí
 • v případě "chřipkovitých" zdravotních potíží anebo podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím se obraťte telefonicky na svého lékaře
 • v případě podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím informujte o této skutečnosti studijní oddělení (studenti) resp. sekretariát MÚ (zaměstnanci/doktorandi) za účelem domluvy dalšího postupu (práce z domu, náhrada výuky)
 • vyhněte se cestám do oblastí, kde se již nákaza rozšířila (momentálně zejména Čína a Severní Itálie)
 • vzhledem k rostoucí incidenci onemocnění i v dalších oblastech (od 1. 3. včetně Prahy)doporučujeme odložit na pozdější dobu i jakékoli jiné cesty, nejsou-li nezbytné
 • sledujte aktuální situaci a vyhlašovaná opatření.

Informace pro studenty na výjezdové mobilitě: V případě, že

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR či zastupitelský úřad vydá doporučení k omezení cestování / opuštění dané oblasti (viz odkaz na web MZV nahoře; vzhledem k častým aktualizacím této www stránky doporučujeme vždy provést zálohu aktuálních informací, např. pomocí ikonky pro tisk a následného uložení souboru jako pdf)
anebo
 • přijímající univerzita rozhodne o přerušení výuky/uzavření školy z důvodu bezpečnosti včetně doporučení zahraničním studentům k vycestování ze země,
je možno požádat o předčasné ukončení mobility z důvodu tzv. vyšší moci. Obraťte se v takových případech předem (tj. ještě před odjezdem z navštívené země) na svého koordinátora Erasmus+, který zajistí potřebné formality.

Information for incoming mobility students: if you are (1) coming from an infected area, or (2) suspect that you may have come into contact with infected persons or environment, or (3) observe flu-like symptoms, please stay at home and contact our Erasmus+ coordinator by phone or email immediately. We will arrange medical assistance or "quarantine" period for you as necessary.