Seznam kandidátů do AS SU

  • Roman Petrla
  • 21.01.2020
Seznam navržených kandidátů do AS SU za Matematický ústav v Opavě

Navrženým kandidátem do komory akademických pracovníků Akademického senátu Slezské univerzity za Matematický ústav v Opavě pro funkční období 2020–2023 je

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Navrženým kandidátem do studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity za Matematický ústav v Opavě pro funkční období 2020–2023 je

Mgr. Pavel Holba