Spojený seminář z matematické analýzy a diskrétních dynamických systémů: Normal numbers for the Cantor series expansion and possible applications in algebraic geometry (W. Mance)

  • hlavní
  • 22.01.2020
Na spojeném semináři z matematické analýzy a diskrétních dynamických systémů vedeném prof. Smítalem a doc. Štefánkovou bude přednášet W. Mance (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland) na téma Normal numbers for the Cantor series expansion and possible applications in algebraic geometry. Seminář se koná ve středu 22. 1. 2020 od 14:00 v posluchárně R1.

Další události