Spojený seminář z matematické analýzy a diskrétních dynamických systémů: Referáty studentů o jejich zavěrečných pracích (J. Cavro, V. Pravec, J. Tesarčík)

  • hlavní
  • 22.05.2019
Na spojeném semináři z matematické analýzy a diskrétních dynamických systémů vedeném prof. Smítalem a doc. Štefánkovou bude přednášet J. Cavro, V. Pravec a J. Tesarčík na téma Referáty studentů o jejich zavěrečných pracích. Seminář se koná ve středu 22. 5. od 14:00 v posluchárně R1.

Další události