Seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací: On deformations of dispersionless Lax systems (prof. Wojciech Kryński)

  • hlavní
  • 15.06.2023
dr. hab. Wojciech Kryński, prof. IM PAN (IM PAN, Varšava, Polsko) přednese On deformations of dispersionless Lax systems

Další události