Seminář z diferenciální geometrie a jejich aplikací: King Oscar II and the origins of the qualitative theory of dynamical systems (doc. Krzysztof Marciniak, Ph.D.)

  • hlavní
  • 19.05.2022

doc. Krzysztof Marciniak, Ph.D. ((Linköping University, Švédsko)), King Oscar II and the origins of the qualitative theory of dynamical systems

Další události