Druhý seminář z matematické analýzy: Krylov-solvability of inverse linear problems on Hilbert space (Noè Angelo Caruso)

  • hlavní
  • 22.03.2022

Na seminář z matematické analýzy vedeném prof. Englišem bude přednášet Noè Angelo Caruso na téma Krylov-solvability of inverse linear problems on Hilbert space.

Seminář se mimořádně koná od 13:00 v posluchárně R1.

Další události