Bakalářský studijní program Matematika (nově akreditován do 13. 8. 2029, tříleté prezenční studium) se specializacemi:

Navazující magisterský studijní program Matematika (nově akreditován do 13. 8. 2029, dvouleté prezenční studium) se specializacemi:

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Doktorský studijní program Matematika (nově akreditován do 13. 8. 2029, čtyřleté prezenční nebo kombinované studium).

Bakalářský studijní program Matematika (dobíhající, akreditován do 31. 12. 2024, tříleté prezenční studium) s obory:

Navazující magisterský studijní program Matematika (dobíhající, akreditován do 31. 12. 2024, dvouleté prezenční studium) s obory:

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Doktorský studijní program Matematika (dobíhající, akreditován do 31. 12. 2024, čtyřleté prezenční nebo kombinované studium) s obory: