Studenti matematického ústavu se zúčastnili kurzu sebeobrany

První jarní víkend se v tělocvičně Slezan na ulici Boženy Němcové v Opavě uskutečnil kurz sebeobrany vedený Mgr. Čechem. Desetihodinového výcviku se zúčastnilo celkem dvanáct zájemců, mezi nimiž byli i studenti Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Kurz probíhal celkem ve čtyřech blocích rozdělených do dvou dní.


Nový obrázek

Dle zásad správného cvičení byl každý z bloků zahájen rozcvičkou, aby se předešlo úrazům a tělo se náležitě zahřálo. Součástí rozcviček bylo také procvičování technik sebeobrany, které byly představeny v předchozích blocích. Cvičící se tak mohli naučit bojový postoj vyžadující jak stabilizaci těla, tak i schopnost pohotově reagovat a samozřejmě různé údery a kopy, které jsou užitečné pro zastavení protivníka a získání času pro sehnání pomoci. Optimální technikou při sebeobraně je tzv. navolnění, tedy odvedení pozornosti útočníka (např. sáhnutím do obličeje a jiné). Trénink probíhal naboso a jako pomůcky sloužily tzv. lapy (polstrované pomůcky různé velikosti sloužící k nácviku úderů).

Při účasti na kurzu nerozhodovalo pohlaví, věk ani fyzická zdatnost, neboť při sebeobraně není tolik podstatná vlastní síla, ale dobře zvolená technika, která dokáže účinně využít sílu protivníka proti němu. Nejednalo se o žádné plané drilování útočných technik, ale důraz byl kladen zejména na přemýšlení a pohotovou reakci v ohrožující situaci. V nácviku se střídaly techniky pro pochopení a naučení se cviku, procvičování s partnerem ve dvojici, ale také aktivity, které se zaměřovaly na výdrž. Techniky vycházející z juda byly vždy názorně demonstrovány instruktory, kteří pak také účastníkům pomáhali k dobrému osvojení.


Atmosféra na žíněnkách byla přímo báječná, jak si ostatně pochvaloval i instruktor – skupina účastníků pracovala velmi efektivně, a ačkoliv nebyl rozsah kurzu určen k získání pokročilých kompetencí, dostalo se účastníkům oproti základním znalostem vhodných pohybů také několik tipů pro pokročilou sebeobranu. Na závěr kurzu se zájemci mohli seznámit s obranými spreji různých typů a také si jejich užití vyzkoušet. Domů si tak odnášeli jak znalost základů sebeobrany, tak výbornou náladu podloženou získáním znalostí obranných technik.


Nový obrázek