Fakulta veřejných politik v Opavě zahájila činnost 1. října 2008 vyčleněním čtyř studijních programů ze stávající Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Prvním děkanem byl jmenován prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. Od 1. listopadu 2016 vykonává funkci děkana prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Fakulta veřejných politik v Opavě se zaměřuje především na profesní studijní programy, jejichž absolventi jsou díky vysokému podílu praxe ve výuce dobře připraveni na výkon budoucího zaměstnání. Nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb (ošetřovatelství, specializace v pedagogice, sociální služby, edukace seniorů, veřejná správa) s mimořádně vysokou mírou zaměstnanosti.

Jedná se o profese, které jsou na trhu práce výrazně nedostatkové a ve své podstatě nezastupitelné. Jejich přidanou hodnotou je mnohdy také možnost pomáhat potřebným.

Svou orientací na oblast veřejného sektoru a vzhledem k obsahovému zaměření jednotlivých studijních programů je fakulta v rámci regionu unikátní.


Moderní prostředí i historie

Velkou výhodou fakulty je, že vše najdete na jednom místě. Sídlo má na opavském Bezručově náměstí v krásném nově zrekonstruovaném novobarokním paláci z počátku 20. století. Kouzlo historie doplňují moderní prostory poskytující veškerý potřebný komfort pro výuku i vědecký výzkum. Praktická výuka probíhá ve specializovaných učebnách vybavených nejmodernější technologií a pomůckami. Budovu využívají studenti, pedagogové i neakademičtí pracovníci a v jejím vnitrobloku se rovněž nachází nový moderní komplex univerzitní knihovny.


Ústavy fakulty a studijní programy:

ÚSTAV NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

  • Všeobecné ošetřovatelství (Bc., prezenční i kombinované studium)
  • Dentální hygiena (Bc., prezenční studium)
  • Porodní asistence (Bc., prezenční studium)
  • Pediatrické ošetřovatelství (Bc., prezenční i kombinované studium)

ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD

  • Sociální patologie a prevence (Bc., prezenční i kombinované studium)
  • Edukační péče o seniory (Bc., prezenční i kombinované studium)

ÚSTAV SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

  • Speciální pedagogika (Bc., prezenční i kombinované studium)

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A SOCIÁLNÍ POLITIKY

  • Sociální práce ve veřejné správě (Bc., prezenční i kombinované studium)
  • Veřejná správa a sociální politika (NMgr., prezenční i kombinované studium)

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Fakulta nabízí také řadu akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání a profesních kurzů, v rámci kterých si studenti mohou zvýšit či prohloubit svou kvalifikaci.Možnosti studia v zahraničí a stipendia

Na fakultě studuje v průměru více než tisíc studentů. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (například v Německu, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Chorvatsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Litvě, Turecku nebo Bulharsku).

Studenti jsou podporováni formou prospěchových, ubytovacích i sociálních stipendií.  Nejlepší studenti se zájmem o vědecký výzkum mohou získat prostředky k jeho financování účastí v projektech studentské grantové soutěže a mohou také uspět v soutěži o nejlepší závěrečnou práci.