Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě  (dále jen senát), je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
Senát má 11 členů a dělí se na komoru akademických pracovníků a komoru studentskou. Senát je volen Akademickou obcí fakulty tak, aby komora akademických pracovníků byla sedmičlenná a komora studentská byla čtyřčlenná.

Akademický senát
Bezručovo náměstí 14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 190
E-mail: michaela.derahova@fvp.slu.cz

Aktuality

Oops, there's no news for you in the moment :-( Maybe next time!
All news