prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Děkan

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Ing. Josef Vícha

Tajemník

Mgr. Gabriela Světnická

Předsedkyně Akademického senátu fakulty