V souvislosti se spuštěním nového systému Centrální registr osob (CRO) [1] dojde o víkendu 18.-19. března 2017 ke změně přihlašování k těmto službám univerzitní počítačové sítě:

  • portál studijní agendy (IS STAG)
  • portál e-Learningu (LMS Moodle)
  • elektronická pošta (IMAP)
    Pozn.: Nebude se zatím týkat e-mailových systémů Matematického ústavu, rektorátních a celouniverzitních pracovišť.

Tyto systémy budou převedeny na nové uživatelské účty (elektronické identity uživatelů) v CRO - podrobněji zde [1].

Z uživatelského pohledu bude změna spočívat ve změně uživatelského jména a hesla. Tuto změnu každý uživatel provede sám tak, že se zaregistruje na adrese https://cro.slu.cz [2]. Registrací v CRO se automaticky založí nová elektronická identita, ke které uživatel ihned získá své nové uživatelské jméno, nastaví vlastní heslo a způsob ověřování - buď přes mobilní telefonní číslo nebo přes soukromou e-mailovou adresu. Tento nový účet (uživatelské jméno a heslo), bude od 20. března 2017 používat pro přístup do e-mailu a k portálům studijní agendy (STAG) a eLearningu (Moodle). Postupem času budeme k CRO připojovat i další náše systémy a služby.

Všechny systémy a služby připojené k CRO jsou opatřeny tímto logem

CRO connect

aby bylo zřejmé, že systém je připojen k CRO a lze se k němu hlásit novou elektronickou identitou (uživatelským účtem).


V souvislosti s připojením k CRO [1] budou během nadcházejícího víkendu tyto univerzitní ICT systémy (služby) nedostupné v těchto časech:
- sobota 18. 3. 2017 10:00-11:00 (STAG)
- neděle 19. 3. 2017 22:00-24:00 (Moodle)
- neděle 19. 3. 2017 10:00-24:00 (e-mail)

Po ukončení výše uvedených odstávek se k nim bude možné přihlásit novým uživatelským jménem a heslem získaným registrací v CRO [2].

[1]: http://slu.cz/slu/cz/croabout
[2]: https://cro.slu.cz