Služby využívající systém CRO

Služby využívající starší systém SJP

Služby nevyužívající CRO ani SJP (služby s vlastní autentizací)


_________

*) Využívá CRO identity uživatelů, ale z bezpečnostních důvodů je nastaveno přihlašování jiným než hlavním (CRO) heslem

**) Od 1. 11. 2019 se nejedná o produkční, ale pouze o archivní systémy, které byly nahrazeny novým IS SU, jehož provoz plně garantuje vývojový tým na Masarykově univerzitě v Brně