Nové uživatelské jméno je všem našim studentům i zaměstnancům generováno automaticky. Přitom jeho primární a nejdůležitější vlastností je jedinečnost, neměnnost a neopakovatelnost. Díky jeho jednoduché skladbě (tři písmena a čtyři číslice) není problém si jej zapamatovat. Je více nezávislé na příjmení uživatele, každá osoba má jen jedno a nemusí se tak měnit v mnoha různých situacích jako např.:

  • Uživatel může být student nebo zaměstnanec a běžně dochází k přechodům a/nebo souběhům mezi těmito rolemi (ze studenta se stává zaměstnanec nebo zároveň studuje i pracuje).
  • Student přestupuje mezi jednotlivými studii nebo jich má zapsáno více najednou.
  • U mnoha uživatelů dochází ke shodě příjmení.
  • Stejně tak běžně dochází ke změně rodinného stavu.
  • Ojediněle může dojít i ke změně pohlaví.

  Ve všech těchto případech už nemají takoví uživatelé pro každou z těchto rolí a každý z těchto stavů jiné uživatelské jméno a heslo (různé identity). Díky CRO mají všichni naši uživatelé jen jedno uživatelské jméno (pod jednou identitou).