Pro registraci uživatele v systému CRO je nutné znát své UČO - univerzitní číslo osoby. Následující video demonstruje, kde UČO naleznete v informačním systému univerzity IS SU.